Biciklizam & Cycling

Biciklizam je jedan od događaja koji se koristi za turističke promocije gradova, regiona ili država. Razlog tome je jer se ovakvi događaji često dešavaju u više gradova ili regiona u istovrijeme. Sport koji se dešava vani, tako da su mogućnosti posjetilaca neograničene. Partneri koji imaju kompanije na nivou regiona, biciklizam je idealan da se iskoristi kao sredstvo promocije.