Association For Sport je organizacija koja se bavi organizovanjem sportskih događaja. Pod svojim krovom ima jedne od najvećih međunarodnih događaja u zemlji i inostranstvu.

 • Beograd Banjaluka, drumski biciklizam, od 2007
 • Grand Prix Banjaluka, MTB biciklizam, od 2013
 • Trka Kroz Srbiju, drumski biciklizam, od 2015
 • Trka Kroz Bugarsku, drumski biciklizam, od 2015
 • Trka oko Crnog Mora, drumski biciklizam, od 2015
 • Prve Evropske Olimpijske Igre Baku 2015,
 • Grand Prix Sarajevo, drumski biciklizam, od 2014
 • Ljeto na Vrbasu, sportske igre, od 2016
 • Aquana Beach Volleyball, odbojka, od 2016
 • Banjaluka Night Run, atletika, od 2016
 • Banjaluka Half Marathon, atletik, od 2017
 • BL Marathon, atletika, od 2018
 • Balkanski Šampionat, biciklizam, 2003,2016,2017

Association For Sport is an organization that organizes sporting events. Under its roof, it has one of the largest international events in the country and abroad.

 • Belgrade Banjaluka, road cycling, since 2007
 • Grand Prix Banja Luka, MTB cycling, from 2013
 • Race through Serbia, road cycling, from 2015
 • Race through Bulgaria, road cycling, from 2015
 • Black Sea Race, Road Cycling, from 2015
 • First European Olympic Games Baku 2015
 • Grand Prix Sarajevo, road cycling, from 2014
 • Summer in Vrbas, sports games, from 2016
 • Aquana Beach Volleyball, volleyball, from 2016
 • Banja Luka Night Run, athletics, from 2016
 • Banjaluka Half Marathon, athletics, from 2017
 • BL Marathon, athletics, from 2018
 • Balkan Championship, cycling, 2003,2016,2017